Mocht je iemand kennen tussen de 18 en 35 en het je afvragen: het is ook maar gewoon een mens. Maar wel een bijzondere. Joanne Zwueste betoogde het vorige week nog op deze plek en noemde millennials harde, gemotiveerde werkers. Ik vind het precies daarom wonderlijk dat werkgevers er niet alles aan doen om deze schapen met vijf poten aan zich te binden. Een verbeterkans zit in de vacatureteksten. Het is verleidelijk te focussen op de vorm. Kort en bondig moeten de teksten, zo werd onlangs onderzocht. Want tijd om zich ergens in te verdiepen, die nemen millennials niet. Is dat echt zo? Als ze ergens waarde aan hechten, verdiepen ze zich er wel degelijk in.
Je gelooft het als niet-millennial wellicht niet, maar een biologische lunch en leaseauto op fossiele brandstoffen, daar komt deze generatie het bed niet voor uit. Wél voor organisaties die duurzaamheid en sociale impact op de agenda hebben staan. En ja, daar kijken ze echt naar als ze solliciteren. Dat brengt me op de inhoud van vacatureteksten. Waarom zijn die nog steeds opgebouwd volgens het geijkte stramien met als ultieme ‘trigger’ een collectieve pensioenregeling? Als dat pensioen nou nog duurzaam belegd was, ja dán werd het interessant.
Overtuigend communiceren is de rode draad in mijn werk. Mijn visie hierop vertaalde ik naar sollicitatiebrieven voor werkzoekenden en vacatureteksten voor werkgevers, en ook naar klantcommunicatie en winnende offerteteksten. Eens in de twee weken laat ik mijn licht schijnen op een actueel arbeidsmarktvraagstuk in zaterdageditie van De Financiële Telegraaf (DFT).